قیمت سکه و طلا

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
سکه طرح قدیم
۱,۱۸۳,۰۰۰۱,۱۸۳,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۴,۰۰۰۱,۲۰۴,۰۰۰
نیم سکه
۶۸۵,۰۰۰۶۸۵,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۴,۰۰۰۳۸۴,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۷,۰۰۰۲۴۷,۰۰۰